ПРОФ.,Д.М.Н. САБИНА ЗАХАРИЕВА ПДФ Печат Е-мейл
            Проф. Сабина Захариева – Ръководител на
        Клиничен център по ендокринология, МУ, София
Проф.,д.м.н. Сабина Захариева

       Проф.Сабина Захариева завършва медицина през
     1973 г. във ВМИ, София. През 1977 г. след спечелен конкурс
    започва редовна аспирантура в Института по e
ндокринология
    и геронтология. През 1980 г. защитава кандидатска дисертация
 
   
на тема "Системата ренин - ангиотензин - алдостерон във
    възрастов аспект".
              През 1981 г. е  избрана за научен сътрудник, а през
    1988 г. е хабилитирана като ст.н.с.Іст.по ендокринология в
   Института по ендокринология и геронтология. Има признати
   специалности по вътрешни болести/1981 г./и ендокринология
   /1986 г./.
              През 2000 г. е избрана за ръководител  на Клиничния
   център по ендокринология и геронтология.По-късно през същата
   година, след спечелен конкурс е назначена за началник на
   клиниката по хипоталамо-хипофизарни-надбъбречни и 
гонадни  заболявания при СБАЛЕНГ-ЕАД "Акад. Ив. Пенчев".
              През 2004 г.защитава дисертация за научната степен доктор на
медицинските науки на тема “Минералокортикоидна хипертония”и от 2005 г. е
професор по ендокринология. През 2006 г. става изпълнителен директор на
УСБАЛЕ-ЕАД "Акад. Ив. Пенчев", а от 2008 г. е избрана за трети мандат за
ръководител на Клиничния център по ендокринология и геронтология.                                  

 

 

 

              КХХНГЗ